YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

 • Yatırım Teşvik Belgesi için proje hazırlığı,
 • Yatırım Teşvik Belgesi alımı,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Makine teçhizat eklenmesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi revizesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Finansal kiralama devirleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım konu, adres, vergi dairesi v.b. Değişikliklerin yapılması
 • Yatırım Teşvik belgesinin kapatılması,

Yeni teşvik sistemi ile  birlikte Türkiye 6 ayrı  bölgeye  ayrılmış  olup İstanbul dahil olmak üzere  Türkiye de bütün  illere  yeni   yapılacak veya  mevcut  üretim  tesisine  ek  yatırım yapmak  isteyen firmalara aşağıda yer alan destekler bölgesel oranlarda verilmektedir.

Sağlanan Destekler;

 • KDV muafiyeti
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • Gümrük vergisi muafiyet
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Sigorta primi desteği

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • SGK borcu olmayan,
 • Asgari Yatırım Tutarı bir milyon TL üzeri yatırım yapan firmalar
 • Yatırımlarını ÇED belgesi ile onaylanmış,

bütün tüzel kişiler yatırım teşvik belgesi alabilir.Yatırım Teşvik Belgesinin Süresi 3 yıl olup 1,5 yıl otomatik olarak ek süre verilmektedir.

Genel YTB

Bölge ayrımı yapılmaksızın belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.Destekler:

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel YTB

Asgari kapasite veya    tutarları sağlamaları  halinde aşağıdaki desteklerden yararlanılır.Destekler;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

Öncelikli Üretim Konusuna Göre YTB

İstanbul ili dışında Öncelikli üretim konularında asgari bir milyon TL üzeri yatırım yapılması durumunda aşağıdaki desteklerden yararlanılır.Destekler;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi

* Yatırıma Katkı Oranı (%) 40* Vergi İndirim (%) 80

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl)
 • Faiz Desteği

* TL Kredi – 5 puan* Döviz Kredi – 2  puan

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Stratejik YTB

 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının
 • üzerinde olması,
 • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Katma değerin asgari %40 olması,
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat
 • tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması,

Destekler;

Öncelikli Yatırım Teşvik Konuları

 • İlaç imalatı,
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı.
 • Belirli otomotiv ve motor yatırımları
 • Makine ve Yedek parça imalatı
 • AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
 • Savunma alanındaki yatırımlar
 • Madencilik ve Maden Arama Yatırımları
 • Eğitim yatırımları
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları
 • Yerli kömüre dayalı termik santraller
 • Demiryolu taşımacılığı
 • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları
 • Asgari 25 milyon TL tutarında 25 Dekar ve üzeri yerli aksam ihtiva eden otomasyona dayalı  sera yatırımları
 • Yaşlı-Engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksayar Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Girasun Batman
İstanbul Çanakkale Karamn Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Karhamanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
Konya Uşaj Malatya Tokat Muş
Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
Yalova Şırnak
Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Verdiğimiz Hizmet Detayları

 • Müşteriye Yatırım Teşvik Belgesi Alımı için gerekli evrakların mail yolu ile iletilmesi,
 • Firmadan gelen Yatırım Teşvik Belgesi alımı için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve eksik evraklar var ise firmanın uyarılması evrakların tam olarak tamamlanması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Yatırım teşvik belgesi için yetkilendirme evraklarının hazırlanması ve tarafınıza maille iletilmesi
 • Yatırım teşvik belgesi için tebliğ şartlarına göre yatırım projesinin hazırlanması yönetimi ve takibi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi alımı için tebliğ şartlarına göre firmadan alınan makine listesine göre Yurtiçi ve Yurtiçi makine teçhizat belirtilen makinaların elektronik sistem kayıtlarının yapılması ve hazırlanan projenin elektronik sistemine girilmesi.
 • Yurtdışı listesinde belirtilen makinaların elektronik sistem kayıtlarının yapılması ve hazırlanan projenin elektronik sistemine girilmesi,
 • Yatırım teşvik belgesi tebliğ esasına göre alınan bilgilere göre hazırlanan bütün sistemsel görüntülerin Müşteri ye gönderilmesi,
 • Müşteriden gelen evrakların kontrollerinin yapılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmesi, takibinin yapılması, Bakanlık tarafından herhangi bir eksiklik durumunda firmaya bilgi verilmesi ve eksiklik tamamlanması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlanan teşviğin aslının firmaya ulaştırılmasının sağlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi süresince Yatırım Teşvik Belgesi’nden nasıl yararlanılacağı konusunda ücret alınmadan destek verilmesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi süresince makine ilavesi, finansal kiralama, adres değişikliği v.s. değişikliklerin ücret bölümden belirtilen hizmet bedeli karşılığında yapılması konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Yatırım teşviğin yasal süresi 3 yıl + 1,5 yıl toplamda 4,5 yılsonunda, hedeflenen rakamlara erken ulaşılması halinde ise daha önce kapatılması için gerekli evrakları ve projenin hazırlanması ve ilgili bakanlıktan takibi yapılarak kapatılmasının aşağıda yer alan hizmet bedelleri karşılığında yapılması. (zaman aralıkları yasal düzenlemelere göre değişebilir)
 • Yatırım Teşvik Belgesi süre sonunda veya taahhüdün tamamlanması ile kapatma işlemleri hakkında KRM Danışmanlık sözleşmede 5. Maddede yer alan hizmet bedelleri dahilinde danışmanlık hizmeti verecek ve belgenin kapatılmasına kadar bütün süreç KRM tarafından takip edilip firmaya bilgi akışını sağlayacaktır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kontrol amaçlı gelecek olan uzmanların bütün organizasyonları KRM Danışmanlık tarafından takip edilecek ve firmaya sürekli bilgi akışı sağlanacaktır.
 • Kapatma aşamasında bütün dokümantasyon süreci KRM Danışmanlık tarafından hazırlanacak olup onay için Firmaya gönderilecektir. Onaylanan evraklar yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına KRM Danışmanlık tarafından ulaştırılacaktır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi alım süresi (evrakların bakanlığa girişi ile başlayan süre) yaklaşık 30 iş günü olup kapatılması ile ilgili süreç bakanlığa bağlı kalmaktadır. Değişiklik talepleri ise 15 iş günü süreçleri halinde yapılmaktadır. Bu zamanlar bakanlık personelinin durumlarına göre değişken olmaktadır. Tüm bu işlemlerin takibi KRM Danışmanlık tarafından takip edilmesi,

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim