TURQUALITY YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Turquality Dünyanın Devlet Destekli İlk ve Tek Markalaşma Programıdır. 2007 yılında faaliyete geçen program ilk hedef 10 yılda 10 dünya markası yaratmak olup tekstilciler yönelik bir program olarak tasarlandı.  Ancak programın değeri ve getiri ölçütleri diğer sektörlerinde ilgisini çekti ve markalaşma alanında bir çok farklı sektörden firma bu programa dahil oldu.Turquality 2 ana program ve 2 ayrı tebliğde oluşmaktadır. Bunlar;2006/4 Sayılı Tebliğ (Markalaşan ürünlere yönelik)

 • Turquality ana program 5 yıllık hedef pazar bazında desteklerin bakanlığın belirlediği yıllık limitler dahilinde olduğu program
 • Marka programı ise 4 yıllık süre ile destek başlıkları aynı olup sadece limitleri olduğu programdır.

2015/9 Sayılı Tebliğ (Markalaşan Hizmetlere Yönelik)

 • Turquality ana program 10 yıl boyunca desteklerin bakanlığın belirlediği yıllık limitler dahilinde olduğu program,
 • Marka programı ise 4 yıllık süre ile destek başlıkları aynı olup ilgili tebliğe göre limitleri olduğu programdır.

Detaylar aşağıda yer almaktadır.Turquality programının başlıca amaçları;

 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
 • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak

Dikkat ederseniz yukarıda bahis edilen konular bir firmanın kurumsallaşması için genel alt yapı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Turquality Programına Giriş Kriterleri Öncelikle firmanın yurtiçinde marka tescilinin olması gerekli daha sonrasında ise yurtdışı hedef pazarlarında en az bir ülkede marka tescil zorunluluğu bulunmakta, bu ilk ve en önemli şart. Diğer bir şart ise (2006/4 sayılı tebliğ için) 3 yıllık geriye dönük toplamda 9 milyon USD şirket veya şirketler gurubu kapsamında markalı/markasız ihracat yapmış olmak gereklidir.AZAMİ OLARAK İSTENEN KURUMSAL ALT YAPI KONULARI

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Ana Konuları:

 • STRATEJİK PLANLAMA
 • İŞ PLANLAMA
 • BÜTÇELEME – RAPORLAMA
 • KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ
 • Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda; firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.Finansal Performans Ana Konuları:

 • BİLANÇO DEĞERLERİ
 • FİNANSAL TABLOLAR
 • YATIRIMLAR
 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı

Mevcut markaların yönetim ve iletişim stratejileri incelenerek performans değerlendirmesi yapılacak ve çalışmanın sonunda hangi marka/markalar ile Turquality/Marka Programı’na başvurulacağına karar verilecek.Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.Marka Yönetimi Ana Konuları:

 • MARKA STRATEJİSİ
 • KONUMLANDIRMA
 • MARKA İLETİŞİMİ
 • MARKA PERFORMANSI

 

 • Yeni Ürün Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğerlerinden farklılaştırabilmesi, markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme Ana Konuları:

 • TASARIM – GELİŞTİRME ve PORTFÖY STRATEJİSİ
 • TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
 • KAYNAK YÖNETİMİ
 • PORTFÖY YÖNETİMİ
 • Müşteri, Pazarlama ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir.Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır.Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi Ana Konuları:

 • SATIŞ YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ YÖNETİMİ ( PERAKENDE )
 • MÜŞTERİ YÖNETİMİ ( B2B )
 • OPERASYON YÖNETİMİ
 • TİCARET YÖNETİMİ
 • Tedarik Zinciri Yönetimi

Planlama, satın alma, üretim, depolama, dağıtım ve kalite süreçleri gözden geçirilecek.Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.Tedarik Zinciri Yönetimi Ana Konuları:

 • PLANLAMA
 • SATINALMA
 • DEPOLAMA
 • DAĞITIM
 • KALİTE
 • İnsan Kaynakları

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Konuları:

 • ORGANİZASYON YÖNETİMİ
 • SÜREÇ YÖNETİMİ ( İŞ AKIŞLARI – PROSEDÜRLER )
 • KAYNAK – TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
 • Kurumsal Yönetim

Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.Kurumsal Yönetim Ana Konuları:

 • YÖNETİM YAPISI
 • PAY – MENFAAT SAHİPLERİ İLE İLİŞKİ YÖNETİMİ
 • KAMUYA AÇIKLIK
 • Bilgi Sistemleri

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak Bilgi Sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir.Bilgi Sistemleri Yönetimi Ana Konuları:

 • B.S. SİSTEM ALTYAPISI
 • OPERASYON PLANLAMA
 • TEKNOLOJİK YATIRIM UYGULAMALARI

Bu kapsamda firmalar kendi kurumsal yapılarını geliştirerek programa giriş hakkı kazanıyorlar. Eğer bu konulara ait birimler yok ise gerek danışmanlık alarak gerekse kendi içlerinde bu birimlerin açılması yönünde çalışmalar yapılması gereklidir.Belirtilen konularda yapılan çalışmalar neticesinde Bakanlığa yapılan 20.000 TL lik harç yatırarak denetleme başvurusu ile Ekonomi Bakanlığının belirlemiş olduğu yönetim danışmanlık firmaları tarafından denetim gerçekleştirilir. Yapılan denetim neticesinde 60-80 puan arası alan firmalar Turquality Marka Programına, 80-100 puan arası alan firmalar ise Turquality Ana Programa dahil edilmek üzere rapor hazırlanır. Alınan uygunluk raporu ile Ekonomi Bakanlığına gerekli evraklar ile tekrar başvuruda bulunularak Ekonomi Bakanlığında şirket sunumu gerçekleştirilir. Bakanlık uygunluğu neticesinde programa ilgili firma dahil edilir.

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

TURQUALITY Destekleri

Turquality Krm Danışmanlık Hizmeti

2015/9 Sayılı Tebliğ Hizmet Sektörü Danışmanlık Destekleri (10 yıl destek süresi)

2015/9 Sayılı Tebliğ Hizmet Sektörü Danışmanlık Destekleri (10 yıl destek süresi)

2015/9 Sayılı tebliğ Hizmet Sektörü Yazılım ve Bilişim Alımlarına İlişkin Destekler (10 yıl destek Süresi)

2015/9 Sayılı tebliğ Hizmet Sektörü Yazılım ve Bilişim Alımlarına İlişkin Destekler (10 yıl destek Süresi)

2006/4 sayılı tebliğ Desteklenen Danışmanlıkların Listesi (Destek süresi 5 yıl)

Turquality - Krm Danışmanlık
Turquality - Krm Danışmanlık2

Hedef Pazar Yaklaşımı ve Kurumsal Altyapı Oluşumunun Desteklenmesi; (2006/4 sayılı tebliğ)Turquality Programı 25.05.2017 tarihli resmi gazete yayınlanan tebliğ ile verilen destekler değişmiştir. Bu kapsamda verilen destekler kurumsal altyapıya yönelik destekler ve hedef pazarlarda verilen destekler olarak 2 guruba ayrılmıştır.

Eski tebliğ ile yeni tebliğ arasında ki en önemli fark yukarda belirtilen Yönetim danışmanlıkları ve bilişime yönelik lisans alımları ve danışmanlıkları eski tebliğe göre 10 yıl boyunca desteklenirken yeni tebliğde bu destekler için ilk 5 yıl fayda sağlanacaktır. Ancak en büyük ve can alıcı nokta şu şekilde düzenlenmiştir; Eski tebliğ kapsamında yukarıda belirtilen harcamalar için marka algısına yönelik sorular sorulurken yeni tebliğde belirtilen harcamaların kurumsal altyapıya direkt etkisi belirtilmesi yeterli olacaktır. Şeklinde bakanlığın bir açıklaması olmuştur.Hedef Pazar Yaklaşımı kapsamında ise aşağıda belirtilen destekler ile her farklı hedef pazarda 5 yıl süre destek alınabilmektedir. Yeni tebliğin en büyük 2. Değişikliği ise bu yönde olmuştur. Bu sistem ile Turquality de programı çerçevesince program içerisinde kalma süresi kalkmış yerine hedef pazar yaklaşımı getirilmiştir. Yeni tebliğ ile Turquality programı uzayacak mı sorularına cevap olmuştur. Marka Programında yer alan firmanın Ana Programa Geçmesi Firmaların Marka programından Turquality programına geçişi her zaman mümkündür. Eğer firmalar yapacakları harcamalar marka programı dahilinde yetersiz olacak ise çok hızlı bir şekilde bu geçiş sürecini başlatmaları gereklidir. Bilindiği üzere artık 5 yıllık süre ile kurumsal altyapı desteklerinden fayda sağlanmaktadır. Buna göre geçiş için firmalar daha önce denetleme neticesinde belirtilen eksikliklerini gidererek yeniden ilgili ihracatçılar birliğine başvuru yaparak 20.000 TL lik denetleme harcını yatırır ve denetleme için gün alınır. Denetleme neticesinden 80 ve üzeri puan alan firmalar ana programa dahil edilerek belirtilen oran ve sürelerde destek almaya ha kazanır.Kapsama Dahil Olabilecek sektörler ise;

 • Markası dahilinde nihai ürün üreten firmalar
 • Markası dahilinde yurtiçi veya yurtdışı fason üretim yaptıran firmalar
 • Lojistik
 • Sağlık turizmi
 • Taşımacılık charter seferi yapan havayolu şirketleri
 • Turizm otel işletmeleri
 • Hastaneler
 • Film ve sinema sektörü
 • Yönetim danışmanlıkları
 • Ve bütün markası olan dernekler programa başvuru yapabilirler

Mevcut Durum Analiz: 2-4 gün arası süren en az 2 yekin danışman ile bütün birimlerde süreç çalışması yapılarak Turquality denetiminde hangi aşamada olduğunuzu veya hedeflenen aşamaya gelmek için ne tür çalışmalar yapmanızı yönlendiren süreçtir. KRM Danışmanlık olarak yetkin danışmanlarımız ile tüm süreçlerde aktif olarak destek vermekteyiz.Denetime Hazırlık ve Stratejik Şirket Yapılandırması:Mevcut durum analizinden çıkan sonuçlara göre birimlerin istenilen kurumsallık ve denetim seviyelerine gelmeleri için verilen danışmanlık sistemidir. Bu süreç en az 3 yetkin danışman ile 6-9 ay arasında sürmektedir. Yetkin danışmanlarımız sizleri en doğru şekilde bu sürece hazırlayacaklardır.Programa Kabul Edilen Firmaların Teşvik ve Hakedişlerinin Takibi:Programa kabul edilen firmaların dosyalarının tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ile ödemeleriniz hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatacaktır. Yoğun bir tempo ile programa hazırlanan firmaların beklentileri yüksek olmaktadır bu sebeple sürecin en iyi şekilde takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. KRM Danışmanlık olarak rutin ziyaretlerle süreçlerimiz aktif olarak takip edilecektir.Programa Kabul Edilen Firmaların Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları;Programa kabul edilen firmaların denetimden gelen stratejik yol planları doğrultusunda hedeflenen projeleri takip edilmesi ve bakanlığa yıllık olarak bilgi olarak gönderilmesi gereklidir. Belirlenen hedeflerde veya mevcut durumda negatif bir durum oluşması durumda programdan çıkarılma durumu söz konusudur. Bu sebeple belirlenen hedefler gerçekleşme oranları büyük önem arz etmektedir. KRM Danışmanlık olarak rutin ziyaretlerde bu süreçler en iyi şekilde sürekli olarak takip edilerek raporlanmaktadır.

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim