ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Tüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da toplam 178 ülkede 1.000.000 ‘dan fazla kuruluş tarafından uygulanan altyapısı en oturmuş, sadece Kalite Yönetim Sistemi olarak değil, Genel bir Yönetim Sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

ISO 9001 Uygulamanın Faydaları

Rekabet Avantajı

ISO 9001 üst yönetim tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. Böylelikle üst yönetim kuruluşun yönetim sisteminde stratejik bir rol almaktadır. Değerlendirme ve belgelendirme prosesimizde iş hedefleriniz sürekli olarak izlemekte ve böylelikle elde edeceğiniz faydanın artmasını temin etmektedir.

İş Performansının Artması ve Risklerin Yönetilmesi

ISO 9001 yönetim sistemini kullanmayan organizasyonlara kıyasla organizasyonunuzun performansını artırmaya yardımcı olacaktır. Belgelendirmenin yapılmasıyla performans ölçümleri daha da kolay hale gelecektir.

Marka Değerinin Artması ve Ticari Engellerin Kaldırılması

ISO 9001 setifikasına sahip olduğunuzda marka değerinizi artırmak için bir araç olarak kullanabilrsiniz. Bu, tüm ilgili taraflar açısından kurumunuzun yüksek standartlar için istekli olduğu ve sürekli iyileştirme yapmak istediğinin bir göstergesidir.

Tasarruf Elde Edilmesi

Operasyonel verimlilik, satışların artırılması, daha fazla kar elde edilmesi gibi çeşitli performans göstergelerinde iyileşme olduğu ISO 9001’i etkili olarak kullanan firmalarda elde edilen sonuçlardandır.

Hurdaların Azalması

Kalite Yönetim Sistemi operasyon süreçlerinize odaklanmaktadır. Bu müşteri memnnuniyet seviyesinin artması ile birlikte hurda seviyesinin azalmasına ve hizmet ve ürün kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

İç İletişimin Gelişmesi ve Motivasyonun Artması

ISO 9001 ile birlikte iletişimin artması ve çalışanların işlerine daha fazla konsantre olmaları mümkün olmakta ve iletişim kazalarının engellenmesi neticesinde motivasyon artmaktadır. Sürekli değerlendirmelerin yapılması ile personel yetkinlikleri ile ilgili sıkıntılar ve takım çalışmalarındaki sıkıntıları da aydınlatacaktır.

Müşteri Memnuniyetinin Artması

ISO 9001’in temel yapısında olan Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü ile müşteriler sürekli artan bir memnuniyet içinde olacaklardır.

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim