ISO 14001

ISO 14001 Standardı Dünyada çevreyle ilgili olarak yayınlanan ilk yönetim standardıdır. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı iş dünyasında oluşan değişiklikleri ve yenilikleri dikkate alarak revize edildi ve Ekim 2015’te ISO 14001:2015 olarak yürürlüğe girdi.ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı dünyadaki gelişmelere ve çevre uygulamalarındaki değişikliklere paralel olarak yeniden yapılandı ve sürdürülebilirliği, iş hayatının kalbine alarak çevre yönetimini entegre bir yaklaşımla ele almaya başladı.Kurumlar, kuruluşlar ve toplumlar büyürken ve gelişimlerini sağlarken, gelecek nesillere ait olan tüm kaynakları koruma sorumluluklarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. ISO 14001:2015 bu yaklaşımı öncelik olarak belirlemektedir.
  • ISO 14001 Belgelendirmesinin kurumunuz için faydaları şunlar olacaktır ;
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve yükümlülüklere uyduğunuzu ve katıldığınızı gösterebileceksiniz
  • Paydaşlarınıza çevreye ilişkin hassasiyetinizi gösterebileceksiniz
  • Müşterileriniz ve çalışanlarınızın gözünde yenilikçi ve ileriye yatırım yapan kimliğinizi gösterebileceksiniz
  • Yeni müşterilere ve iş ortaklarına ulaşmanızı kolaylaştıracak
  • Çevre risklerinizi daha iyi yönetebilme imkanına kavuşabileceksiniz
  • Topluma karşı sorumluluklarınızı ve sigorta primlerinizi azaltabileceksiniz
  • Kurumsal bilinirliğiniz ve saygınlığınızı artırabileceksiniz

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim