İŞGÜM KONTROL BELGESİ (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü)

 

İmalatınızda kullanacağınız ve yurt dışından getirmeyi planladığınız, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen bazı kimyasalların ithalatı için alınan izin belgesidir.

İŞGÜM Kontrol Belgesi Alınması Gerekli GTİP Listesi
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2707,1 Benzol (benzen)
2707,2 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Diğerleri
2707.99.11.00.00 200oC ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00 Diğerleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902,44 Ksilen izomerleri karışımları
32,08 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03; Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
40,05 Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç

 

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim