HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

Marka tescil Masrafları;

 • Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

Tanıtım Desteği

 • Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları,

%60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları

Kira Desteği

 • Birimlerin Yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

%60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları

Yurtdışı Fuar Desteği

 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi ilişkin katılım giderleri
 • En fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

%50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

 • İhtiyaç analizi,
 • Eğitim,
 • Danışmanlık,
 • Organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,
 • Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri

% 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 550.000 ABD Doları, desteklenir

 

Sağlık,Eğitim,Film Ve Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

 

Yurtdışı Marka tescil Masrafları;

 • Yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

Yurtdışı Rapor Alımı ve Yabancı Şirket Alımı Yönelik Danışmanlık Desteği;

 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil;
 • Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri,

%60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

Belgelendirme Desteği

 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi,
 • ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;
 • kalite, hijyen, çevre belgeleri,
 • ilgili ruhsat ve izinler
 • Ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

%50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları

Tanıtım Desteği

 • Yurtdışı Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

%60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları

Kira Desteği

 • Birimlerin yurtdışı brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

%60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları

Danışmanlık Desteği

 • Firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri,

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

Acenta Komisyon Desteği

 • Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine,
 • Film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri,

% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

 

EK DESTEKLER

 

Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

 • Pazara Girişin Desteklenmesi
 • Yerelleştirme (lokalizasyon),
 • DVD hazırlama, çoğaltma,
 • barındırma (hosting) giderleri ile görsel,
 • yazılı, işitsel medya,
 • internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına

%50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları

 • Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi
 • Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına

%50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları

 • Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
 • Satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri

% 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

 • İstihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri

% 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları

 • Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi
 • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri

% 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir.

 • Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri;

% 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları

KRM Danışmanlık olarak bütün süreçleriniz de sizlere destek vermekteyiz. Diğer danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Diğer Danışmanlıklar İletişim